ค่า pH และค่า Ec

ในการปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์นั้น การควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายในระบบ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการใส่ธาตุอาหารให้กับพืช หากไม่สามารถรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไว้ได้ จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่มีในระบบ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ค่า PH  (
Potential of Hydrogen ion)

ค่า pH ของสารละลายโดยทั่วไปควรอยู่ในช่วง 5.5 – 6.5 หรือให้ดีที่สุดอยู่ในช่วง 5.8 – 6.2 ซึ่งเป็นช่วงที่พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารทุกตัวได้ดี แต่หากค่า pH ของสารละลายต่ำกว่า 4 จะเป็นอันตรายต่อรากพืช ในทางตรงข้ามถ้า pH สูงกว่า 7 ติดต่อกันนาน 2 – 3 วัน จะทำให้การดูดใช้ ฟอสฟอรัส เหล็ก และแมงกานีส ผิดปกติไปเนื่องจากธาตุอาหารดังกล่าวจะตกตะกอนในสภาวะที่น้ำมีค่า pH เกินกว่า 7 ขึ้นไป ทำให้พืชขาดธาตุอาหารดังกล่าวจนแสดงอาการขาดธาตุอาหารดังกล่าวออกมา

ค่า EC  (Electric Conductivity)

ค่า EC คือ ค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าของสิ่งต่างๆ ซึ่งเราสามารถใช้ค่า EC วัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำได้เช่นกัน โดยปกติน้ำบริสุทธิ์จะมีค่านำกระแสไฟฟ้าต่ำหรือมีค่าใกล้ศูนย์  แต่เมื่อมีการเติมสารละลายต่างๆ ลงในน้ำ เช่นการเติมปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชลงในน้ำจะทำให้ค่านำกระแสไฟฟ้าหรือค่า EC สูงขึ้นเป็นต้น ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ค่า EC เป็นหน่วยในการวัดปริมาณปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ละลายในน้ำได้นั่นเอง

แต่การวัดค่า EC นั้นเป็นเพียงการวัดค่าโดยรวมไม่สามารถแยกบอกความเข้มข้นของเกลือแต่ละตัวได้ พืชแต่ละชนิดจะมีความต้านทานต่อค่า EC หรือ ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช ที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์, อายุของพืช และสภาพแวดล้อมในการปลูกขณะนั้นด้วย หากเราใช้ค่า EC ไม่เหมาะสมกับพืช แล้วจะทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตไม่เป็นปกติ หรือขาดความสมบูรณ์ได้ สำหรับเครื่องวัดค่า EC นั้นมีหลากหลายรุ่น หลายราคา และความทนทานที่ต่างกันไป

การใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบคุณภาพของน้ำ และตรวจสอบความถูกต้องของการละลายธาตุอาหารในระบบน้ำ  ทางฟาร์มของเราใช้เครื่องวัด 3 in 1  สามารถวัดได้ทั้งค่า pH และค่า Ec  วัดธาตุอาหารab วัดอุณหภูมิ วัดค่าของน้ำที่นำมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตัวเครื่องเป็นแบบกันน้ำ ง่ายต่อการพกพา และง่ายต่อการทำงาน มีจอLCDขนาดใหญ่และชัดเจนพร้อม Backlight อ่านง่าย
สามารถใช้ในแหล่งน้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ไฮโดรโปนิกส์ สปา สระว่ายน้ำ และ น้ำอื่นๆ

 

ค่า pH และค่า Ec
แชร์ :