ในการปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์นั้น การควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายในระบบ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการใส่ธาตุอาหารให้กับพืช หากไม่สามารถรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไว้ได้ จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่มีในระบบ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ค่า PH  (
Potential of Hydrogen ion)

ค่า pH ของสารละลายโดยทั่วไปควรอยู่ในช่วง 5.5 – 6.5 หรือให้ดีที่สุดอยู่ในช่วง 5.8 – 6.2 ซึ่งเป็นช่วงที่พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารทุกตัวได้ดี แต่หากค่า pH ของสารละลายต่ำกว่า 4 จะเป็นอันตรายต่อรากพืช ในทางตรงข้ามถ้า pH สูงกว่า 7 ติดต่อกันนาน 2 – 3 วัน จะทำให้การดูดใช้ ฟอสฟอรัส เหล็ก และแมงกานีส ผิดปกติไปเนื่องจากธาตุอาหารดังกล่าวจะตกตะกอนในสภาวะที่น้ำมีค่า pH เกินกว่า 7 ขึ้นไป ทำให้พืชขาดธาตุอาหารดังกล่าวจนแสดงอาการขาดธาตุอาหารดังกล่าวออกมา

ค่า EC  (Electric Conductivity)

ค่า EC คือ ค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าของสิ่งต่างๆ ซึ่งเราสามารถใช้ค่า EC วัดค่าความนำไฟฟ้าของน้ำได้เช่นกัน โดยปกติน้ำบริสุทธิ์จะมีค่านำกระแสไฟฟ้าต่ำหรือมีค่าใกล้ศูนย์  แต่เมื่อมีการเติมสารละลายต่างๆ ลงในน้ำ เช่นการเติมปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชลงในน้ำจะทำให้ค่านำกระแสไฟฟ้าหรือค่า EC สูงขึ้นเป็นต้น ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ค่า EC เป็นหน่วยในการวัดปริมาณปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่ละลายในน้ำได้นั่นเอง

แต่การวัดค่า EC นั้นเป็นเพียงการวัดค่าโดยรวมไม่สามารถแยกบอกความเข้มข้นของเกลือแต่ละตัวได้ พืชแต่ละชนิดจะมีความต้านทานต่อค่า EC หรือ ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช ที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์, อายุของพืช และสภาพแวดล้อมในการปลูกขณะนั้นด้วย หากเราใช้ค่า EC ไม่เหมาะสมกับพืช แล้วจะทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตไม่เป็นปกติ หรือขาดความสมบูรณ์ได้ สำหรับเครื่องวัดค่า EC นั้นมีหลากหลายรุ่น หลายราคา และความทนทานที่ต่างกันไป

การใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบคุณภาพของน้ำ และตรวจสอบความถูกต้องของการละลายธาตุอาหารในระบบน้ำ  ทางฟาร์มของเราใช้เครื่องวัด 3 in 1  สามารถวัดได้ทั้งค่า pH และค่า Ec  วัดธาตุอาหารab วัดอุณหภูมิ วัดค่าของน้ำที่นำมาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตัวเครื่องเป็นแบบกันน้ำ ง่ายต่อการพกพา และง่ายต่อการทำงาน มีจอLCDขนาดใหญ่และชัดเจนพร้อม Backlight อ่านง่าย
สามารถใช้ในแหล่งน้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ไฮโดรโปนิกส์ สปา สระว่ายน้ำ และ น้ำอื่นๆ

 

ค่า pH และค่า Ec

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.