วิธีการต่อปั๊มน้ำ

วิธีการต่อปั๊มน้ำ

1. ต่อสายยางเข้ากับตัวปั๊ม ส่วนปลายสายยางอีกข้างต่อเข้ากับข้อต่อสีฟ้าของชุดจ่ายน้ำ (เป็นชุดที่มีวาล์วน้ำ)

2. ต่อไส้กรองเศษใบไม้

3. ปิดรูที่เหลือให้สนิท

4. นำปั๊มที่ต่อสายยางแล้ววางไว้ในถังบรรจุสารละลายธาตุอาหาร A/B (ปั๊มแช่จมอยู่ในน้ำ)

5. ก่อนเสียบปลั๊กไฟเพื่อเดินเครื่อง ควรตรวจดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์ รางปลูกและโต๊ะปลูกอีกครั้งว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

6. หากปั๊มน้ำไม่เดิน

  • ให้ขยับปลั๊กไฟ
  • ปิดรูทั้ง 2 ที่ไม่ได้ใช้บนตัวปั๊มให้สนิท หากมีอากาศลอดผ่านจะทำให้แรงดันน้ำ

วิธีการต่อปั๊มน้ำ

วิธีการต่อสายยาง

1. เตรียมน้ำร้อน

2. นำปลายสายยางจุ่มแช่ในน้ำร้อนสักครู่ เพื่อให้สายยางนิ่มสะดวกแก่การต่อ (หากจุ่มน้ำร้อนนานเกินไป สายยางจะนิ่มเกินไป

3. ระมัดระวังความร้อนจากน้ำเดือด

4. ไม่ควรใช้ไฟลน เพราะจะทำให้สายยางไหม้ได้

วิธีการต่อสายยาง

วิธีการต่อปั๊มน้ำ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.