วิธีการต่อปั๊มน้ำ

1. ต่อสายยางเข้ากับตัวปั๊ม ส่วนปลายสายยางอีกข้างต่อเข้ากับข้อต่อสีฟ้าของชุดจ่ายน้ำ (เป็นชุดที่มีวาล์วน้ำ)

2. ต่อไส้กรองเศษใบไม้

3. ปิดรูที่เหลือให้สนิท

4. นำปั๊มที่ต่อสายยางแล้ววางไว้ในถังบรรจุสารละลายธาตุอาหาร A/B (ปั๊มแช่จมอยู่ในน้ำ)

5. ก่อนเสียบปลั๊กไฟเพื่อเดินเครื่อง ควรตรวจดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์ รางปลูกและโต๊ะปลูกอีกครั้งว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

6. หากปั๊มน้ำไม่เดิน

  • ให้ขยับปลั๊กไฟ
  • ปิดรูทั้ง 2 ที่ไม่ได้ใช้บนตัวปั๊มให้สนิท หากมีอากาศลอดผ่านจะทำให้แรงดันน้ำ

วิธีการต่อปั๊มน้ำ

วิธีการต่อสายยาง

1. เตรียมน้ำร้อน

2. นำปลายสายยางจุ่มแช่ในน้ำร้อนสักครู่ เพื่อให้สายยางนิ่มสะดวกแก่การต่อ (หากจุ่มน้ำร้อนนานเกินไป สายยางจะนิ่มเกินไป

3. ระมัดระวังความร้อนจากน้ำเดือด

4. ไม่ควรใช้ไฟลน เพราะจะทำให้สายยางไหม้ได้

วิธีการต่อสายยาง

วิธีการต่อปั๊มน้ำ
แชร์ :