น้ำยาปรับค่าความเป็น กรด-ด่าง น้ำ 1 ลิตร

50.00฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาปรับค่าน้ำ ขนาด 1 ลิตร (pH DOWN)

 

น้ำยาปรับค่าน้ำ (pH DOWN)

การควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ของสารละลายในระบบ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการใส่ธาตุอาหารให้กับพืช หากไม่สามารถรักษาระดับความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไว้ได้ จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่มีในระบบ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ค่า pH ของสารละลายโดยทั่วไปควรอยู่ในช่วง 5.5 – 6.5 หรือให้ดีที่สุดอยู่ในช่วง 5.8 – 6.2 ซึ่งเป็นช่วงที่พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารทุกตัวได้ดี

 

 

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคาร

 

 

 

น้ำยาปรับค่าความเป็น กรด-ด่าง น้ำ 1 ลิตร