ปั๊มน้ำ SOBO รุ่น wp1250

180.00฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั๊มน้ำยี่ห้อ SOBO รุ่น wp 1250

ปั๊มน้ำยี่ห้อ SOBO รุ่น wp 1250  ปั๊มน้ำได้ 800 ลิตร ต่อ ชั่วโมง ส่งน้ำได้สูง 0.8 เมตร ใช้กำลังไฟ 10 วัตต์ ให้กำลังแรงน้ำแรง และ สม่ำเสมอ เสียงเงียบ มอเตอร์แบบจุ่มใต้น้ำอย่างสมบูรณ์ การทำงานที่เงียบมาก ด้ามเพลาทำด้วยเซรามิก

ข้อควรระวังในความปลอดภัย

 1. ก่อนที่จะเริ่มเปิดใช้งานปั๊ม ควรจะตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และช่วงความถี่ที่แสดงบนตัวปั๊มน้ำก่อนทุกครั้ง ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าอื่นตามที่ระบุไว้
 2. ห้ามใช้ปั๊มน้ำ กับของเหลวที่เป็นสารละลายไวไฟ หรือสารที่กัดกร่อน ให้ใช้ได้เฉพาะในน้ำจืด และน้ำทะเลเท่านั้น
 3. ต้องให้ปั๊มน้ำ แช่อยู่ในน้ำเท่านั้นอย่างปลอดภัย ในระหว่างการดำเนินการ ห้ามให้เครื่องสัมผัสแค่ผิวน้ำ แต่ตั้งจุ่มลงไปให้มิดเครื่อง มิฉะนั้นอาจจะทำให้ตัวเครื่อง เกิดความเสียหายได้
 4. ไม่ควรใช้ปั๊ม ในน้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 35 องศาเซียลเซียส หรือในอุณหภูมิ ในจุดเยือกแข็ง อาจะทำให้ตัวเครื่องได้รับความเสียหายได้
 5. หากเกิดความเสียหาย เกี่ยวกับสายไฟ ควรหยุดใช้งานทันที เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเครื่องปั๊ม และผู้ใช้งาน
 6. เมื่อการใช้งานเครื่องติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ควรต่อเครื่องกับท่อรวมน้ำ หรือท่อระบายอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่อง

ข้อควรระวังในการดำเนินการ

 1. ก่อนการบำรุงรักษาปั๊ม ควรปิดสวิตซ์หรือ ตัดแหลังจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
 2. อย่าปล่อยให้ปั๊มน้ำงาน โดยไม่มีน้ำนานเกิน 5 นาที
 3. อย่ายกปั๊มขึ้นมาโดยจับที่สายไฟ อาจจะทำให้การความเสียหาย ในระบบการทำงานของเครื่องได้
 4. ก่อนที่จะยกปั๊มขึ้นมา ควรจะตัดไฟให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง
 5. ระดับความลึกของน้ำที่ปั๊มสามารถลงไปได้ ไม่ควรเกิน 1 เมตร
 6. ถ้าต้องการเพิ่ม ตัวอุปกรณ์เสริม ค่าแรงดันไฟฟ้า ควรปรับให้เท่ากัน ไม่ควรเกินจากอัตราที่ทางโรงงานกำหนดมา
 7. AC220V-240V 50/60Hz 10W H.max 0.8m F.max: 800 L/H
 8. ห้ามใช้ในขณะที่ไม่มีน้ำ

 

วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคาร

 

ปั๊มน้ำ SOBO รุ่น wp1250